rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Tijdens de persconferentie van 11 mei jl. zijn weer diverse verruimingen aangekondigd. Voor sportverenigingen zijn er nu mogelijkheden om een buitenterras te creëren. Om praktische redenen heeft het bestuur echter besloten geen buitenterras te creëren. Dit omdat er nog geen publiek op het complex welkom is, waardoor er weinig omzet gemaakt zal worden en daarnaast zal het terras ook iedere keer weer opgeruimd dienen te worden om vernieling te voorkomen. De uitgifte van koffie en limonade op de zaterdagen tussen 10 en 12 uur blijft de komende weken wel plaatsvinden en waar nodig en mogelijk verruimen we de openingstijden.

 

Ondanks het feit dat de ziekenhuisopnames dalen blijft het van belang dat we ons aan de Corona regels blijven houden te meer omdat het aantal positieve gevallen is verschoven naar de jongere leeftijdscategorieën. Om deze reden hebben we ook besloten om de Jeugd BBQ’s -grote groepen langere tijd bij elkaar- dit seizoen niet meer door te laten gaan en te focussen op het begin van komend seizoen.

Begin mei heeft de KNVB besloten dat de Regiocup dit seizoen definitief niet meer haalbaar is voor senioren. De optie voor de jeugd wordt nog opengehouden. Zodra er meer bekend is over de Regio-cup dan informeren wij jullie nader.

De komende periode tot het einde van het seizoen staat in het teken van:

 • Onderhoud aan de velden (klik hier voor het eerdere bericht)
 • Maken team indelingen voor komend seizoen
 • Planning maken voor inname en uitgifte kleding en materialen
 • Afronding begroting seizoen 2021/2022
 • Tekenen contracten voor de trainers voor komend seizoen
 • Gebouw gereed maken voor start komend seizoen door MOT
 • Organiseren waar mogelijk van:
  • intern jeugdtoernooi
  • extra voetbaldag en/of talentendag
  • vakantievoetbalschool

Het dringende verzoek blijft staan:

 • Bij klachten, blijf thuis en laat je indien van toepassing direct testen
 • Blijf de gehele periode in quarantaine indien van toepassing
 • Als je positief getest bent en in de afgelopen 5 dagen met je team hebt getraind of een oefenwedstrijd hebt gespeeld, meldt dit dan aan de trainer en deze aan de coördinator
 • Indien u of uw kind in quarantaine zit kom absoluut niet op ons terrein
 • In geval van vragen richt je tot de Corona coördinatoren (Dick, Stefanie, Rick en/of Wil)
 • Trainers bepalen of de trainingen en onderlinge oefenwedstrijden doorgang kunnen blijven vinden
 • Het is alleen toegestaan om te trainen en oefenwedstrijden te spelen op de overeengekomen tijdssloten
 • Het dragen van een mondkapje in het clubgebouw is niet verplicht doch wordt wel door ons dringend geadviseerd
 • Kleed je thuis om
 • Vertrek na de training of oefenwedstrijd direct
 • Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan
 • Kleedkamers, kantine en instructieruimte blijven gesloten
 • Er zijn maximaal 5 personen toegestaan in de ontvangstruimte

Alleen training tijdens overeengekomen trainingstijden. Voor het laatste schema, klik hier.

Het is absoluut niet toegestaan om buiten de overeengekomen trainingstijden het Reiger Boys complex te betreden. U of uw kind loopt het risico te worden beboet door de BOA’s. Regelmatig zijn er controles.

Zodra er weer wijzigingen zijn vanuit kabinet, Gemeente Heerhugowaard, RIVM en/of KNVB houden wij jullie op de hoogte.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys