rbnieuw2Beste leden, ouders, verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers,

Tijdens de persconferentie van 28 mei jl. zijn weer diverse verruimingen aangekondigd.

Het bestuur van Reiger Boys heeft naar aanleiding van de persconferentie besloten, dat:

 • Wedstrijden tegen andere clubs voor spelers tot en met 18 jaar ingaande 5 juni a.s. mogelijk zijn mits deze zijn aangemeld bij en bevestigd door de coördinatoren, dit geldt ook voor door de weeks!
 • Er geen ontvangstdienst in juni wordt ingepland, dit betekent dat de trainers/begeleiders verantwoordelijk zijn op de bezoekende club op te vangen, hoekvlaggen en bal te regelen.
 • De verantwoordelijkheid om erop toe te blijven zien dat er alleen trainers/ begeleiders aanwezig zijn bij wedstrijden bij de trainers/begeleiders ligt (m.a.w. er is nog steeds geen publiek toegestaan), er wordt dit seizoen geen verenigingsdienst meer ingepland.
 • Wedstrijdkleding kan worden gebruikt totdat deze volgens het schema dient te worden ingeleverd (zie schema).
  • houdt er rekening mee dat deze gewassen ingeleverd dienen te worden.
 • Na inname wedstrijdkleding kunnen er hesjes in overleg met de coördinatoren ter beschikking worden gesteld.
 • Kleedkamers dit seizoen gesloten blijven mede vanwege beperkte capaciteit bij de MOT. Trainers/begeleiders worden verzocht bezoekende clubs vooraf te informeren dat de kleedkamers gesloten zijn.
 • De kantine dicht blijft. Wel blijft in de maand juni op de zaterdagen de uitgifte van koffie en limonade op de zaterdagen tussen 10 en 12 uur en waar nodig en mogelijk verruimen we de openingstijden. Er wordt zoals eerder aangegeven geen buiten terras gecreëerd.
 • Het gehele complex gesloten is van 28 juni tot en met 1 augustus.

Het dringende verzoek blijft staan:

 • Bij klachten, blijf thuis en laat je indien van toepassing direct testen
 • Blijf de gehele periode in quarantaine indien van toepassing
 • Als je positief getest bent en in de afgelopen 5 dagen met je team hebt getraind of een oefenwedstrijd hebt gespeeld, meldt dit dan aan de trainer en deze aan de coördinator
 • Indien u of uw kind in quarantaine zit kom absoluut niet op ons terrein
 • In geval van vragen richt je tot de Corona coördinatoren (Dick, Stefanie, Rick en/of Wil)
 • Trainers bepalen of de trainingen en onderlinge oefenwedstrijden doorgang kunnen blijven vinden
 • Het is alleen toegestaan om te trainen en oefenwedstrijden te spelen op de overeengekomen tijdssloten
 • Kleed je thuis om
 • Vertrek na de training of oefenwedstrijd direct
 • Toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan
 • Kleedkamers, kantine en instructieruimte blijven gesloten
 • Er zijn maximaal 5 personen toegestaan in de ontvangstruimte

Alleen training tijdens overeengekomen trainingstijden. Voor het laatste schema, klik hier

Het is absoluut niet toegestaan om buiten de overeengekomen trainingstijden het Reiger Boys complex te betreden. U of uw kind loopt het risico te worden beboet door de BOA’s. Regelmatig zijn er controles.

Zodra er weer wijzigingen zijn vanuit kabinet, Gemeente Heerhugowaard, RIVM en/of KNVB houden wij jullie op de hoogte.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys