VOGReiger Boys neemt de omgang tussen trainers en begeleiders (maar ook andere vrijwilligers) met de jonge spelers erg serieus en vraagt daarbij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG dient iedere vrijwilliger (van 18 jaar en ouder) die met spelers in contact komt in te leveren. Voor het aanvragen en inleveren van de VOG gelden de volgende spelregels:

De vrijwilligers die in ieder geval een VOG moeten inleveren zijn:

 • trainers/coaches/begeleiders van kabouters t/m O19
 • leden activiteitencommissie
 • leden toernooicommissie
 • trainers voetbalschool
 • scheidsrechters
 • bestuursleden
 • coördinatoren
 • scheidsrechters coördinator
 • scheidsrechters begeleider
 • EHBO-er
 • vrijwilligers voetbaldag

Het aanvragen is gratis en gebeurt online. Je hebt alleen je DigiD nodig.

 • Een VOG is 3 jaar geldig. Voor een nieuwe aanvraag als de VOG verlopen is ontvang je automatisch bericht. Ben je komend seizoen weer vrijwilliger en heb je in 2019 of daarna een VOG ingeleverd, dan hoef je voor het nieuwe seizoen geen nieuwe VOG in te leveren
 • Als je jonger dan 18 jaar bent hoef je nog geen VOG in te leveren
 • Reiger Boys accepteert alleen VOG's die zijn aangevraagd via de link die de vrijwilliger ontvangt van Reiger Boys. Overige (beroepsmatige) VOG's worden niet geacepteerd
 • Voor het nieuwe seizoen geldt dat alle coördinatoren de namen van de (nieuwe) vrijwilligers doorgeven aan Vrijwilligerszaken. Zij controleren dan of er een VOG aangevraagd is en ingeleverd .
 • Het inleveren kan per mail naar vog@reigerboys.nl
 • Het is belangrijk dat je deze Verklaring Omtrent Gedrag zo snel mogelijk inlevert vóór aanvang van je werkzaamheden.

Door middel van het invullen van dit formulier (klik hier) wordt de aanvraag gedaan en ontvang je verdere informatie per mail.

Voor vragen kun je mailen naar vog@reigerboys.nl

Bestuur v.v. Reiger Boys