rbnieuw2Beste leden, ouders, toeschouwers en bezoekers,

Afgelopen dinsdag 2 november jl. werden er tijden de corona persconferentie opnieuw beperkende maatregelen afgekondigd. Deze hadden in eerste instantie een grote impact op het (amateur)voetbal. Gelukkig zijn er op het initieel voorgestelde beleid wat wijzigingen gekomen ten gunste van de buitensport.

Voor de buitensport en dus het voetbal geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) én het bordes een CTB (Corona Toegangsbewijs) getoond moet worden.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle overige vrijwilligers. De controle op de CTB geldt wel voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenruimtes bij uitclubs wel een CTB tonen.

Dit betekent dat we vanaf a.s. zaterdag 6 november volgens de nieuwe maatregelen gaan controleren:

  1. In de kantine en op het bordes geldt dat iedereen van 13 jaar en ouder een CTB en legitimatie moet kunnen laten zien
  2. Voor spelers van 18 een jaar en ouder geldt dat er ook gecontroleerd wordt beneden voor toegang tot het gebouw (o.a. kleedkamers en toiletten). Bij het niet kunnen tonen van de QR-code kom dan omgekleed naar de vereniging.

Zorg dus dat je je CTB en je legitimatie bij je hebt. We werken met een polsbandje na controle van de QR-code.

Basisregels voor iedereen:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Het nieuwe beleid vraagt opnieuw veel van ons aanpassingsvermogen, maar het voetbal blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg.

Wij beseffen ons ook dat deze maatregel niet gastvrij overkomt, toch willen we iedereen vriendelijk vragen om geen discussie over nut, noodzaak of principes met de controleur of met onze vrijwilligers aan te gaan. Wij als Reiger Boys respecteren iedereen zijn mening of opvatting. Toch zijn dit de regels waar we ons aan moeten houden zodat wij geen risico lopen op een boete of zelfs sluiting van onze vereniging.

We rekenen op je medewerking om sportief en veilig te kunnen blijven voetballen.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys