rbnieuw2Beste leden, ouders, toeschouwers en bezoekers,

Afgelopen vrijdag 13 november jl. werden er tijdens de corona persconferentie opnieuw beperkende maatregelen afgekondigd.

Deze maatregelen betekenen wederom een aanpassing van ons beleid en vragen wederom veel flexibiliteit en medewerking van u, namelijk:

 • Geen publiek bij zowel trainingen als wedstrijden. Dus géén ouders op het complex, ook niet van Reiger Boys teams! Noodzakelijke rij-ouders van de gastverenigingen zijn wel welkom;
 • Wanneer kinderen worden gebracht, dan gebeurt dit weer op basis van “kiss and ride” m.a.w. afzetten en ophalen voor de poort en direct weer weg;
 • Voor spelers, trainers en teamstaf is het niet toegestaan te kijken bij andere wedstrijden;
 • Bij de toegangspoort zal iedereen van boven de 18 jaar gevraagd worden naar een CTB (Corona Toegangsbewijs) en geldige legitimatie. Wanneer je niet in bezit bent van een CTB heb je geen toegang tot het clubgebouw (kleedkamers, toiletten en kantine). Trainers, begeleiders en noodzakelijke rijouders van bezoekende teams mogen wel zonder CTB in de kleedkamers en de toiletten;
 • In de kantine dienen consumpties zittend te worden genuttigd;
 • De kantine zal vooralsnog op de zaterdagen met een geringe bezetting open zijn en zonder keuken. Dus met een kleiner assortiment;
 • Tijdens trainingsavonden en op zondagmorgen is de kantine gesloten;
 • Geplande vergaderingen of besprekingen in de instructieruimtes, kantine of bestuurskamer mits aangevraagd kunnen gewoon doorgaan;
 • De ontvangstdienst zal wel gewoon doorgaan zodat er limonade en thee door de spelers kan worden genuttigd.

Voor de buitensport en dus het voetbal geldt dat alléén voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) én het bordes een CTB getoond moet worden. Wij controleren bij de poort echter iedereen aangezien dit logistiek handelbaar te houden.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals en alle overige vrijwilligers.

Zorg dus dat je je CTB en je legitimatie bij je hebt. We werken met een polsbandje na controle van de QR-code.

Basisregels voor iedereen, ook als je gevaccineerd bent:

 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen;
 • Houd 1,5 meter afstand;
 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

De nieuwe maatregelingen hebben gevolgen voor verschillende activiteiten:

 • Het kijken in de kantine van Nederland - Noorwegen op 16 november is helaas afgelast;
 • Sinterklaasviering voor de kabouters op 28 november zal in aangepaste vorm worden gehouden;
 • De Businessclub / Vrienden van Reiger Boys avond van 10 december wordt uitgesteld naar waarschijnlijk het voorjaar;
 • De Algemene Leden Vergadering zal in digitale vorm plaatsvinden op 13 december aanstaande;
 • De vrijwilligersavond zal worden verplaatst naar 1 april 2022;
 • Het besluit over het wel of niet doorgaan van de nieuwjaarsreceptie zullen we begin december nemen.

Daarnaast zullen andere activiteiten nader worden bekeken waarbij verplaatsen de voorkeur geniet boven afgelasten. Kijk voor details op onze activiteitenkalender.

Het nieuwe beleid vraagt opnieuw veel van ons aanpassingsvermogen, maar het voetbal blijft in elk geval voor iedereen toegankelijk. Dat is goed nieuws aangezien sporten een positieve invloed heeft op de gezondheid en dus ook de gezondheidszorg.

Wij beseffen ons ook dat deze maatregel niet gastvrij overkomt, toch willen we iedereen vriendelijk vragen om geen discussie over nut, noodzaak of principes met de controleur of met onze vrijwilligers aan te gaan. Wij als Reiger Boys respecteren iedereen zijn mening of opvatting. Toch zijn dit de regels waar we ons aan moeten houden zodat wij geen risico lopen op een boete of zelfs sluiting van onze vereniging.

We rekenen op je medewerking om sportief en veilig te kunnen blijven voetballen.

Met sportieve groet,
Het bestuur
v.v. Reiger Boys