rbnieuw2Op 9 december 2021 heeft er weer een online Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden. Via deze link kunt u de notulen inzien.

Leden die zich van te voren hebben opgegeven zijn in bezit van alle detailgegevens. Mocht u alsnog deze gegevens willen ontvangen dan kunt u deze bij onze secretaris opvragen.

Wij hopen de volgende ALV weer fysiek te kunnen houden en gaan we uit van een grote opkomst.

Met sportieve groet,
Het bestuur