giro 555Beste leden, vrijwilligers, vrienden, familie, buren, collega’s, kennissen en anderen,

Reiger Boys collecteert met een online Giro555 collectebus voor de slachtoffers van de aardbeving. Er is dringend behoefte aan medische zorg, dekens, voedsel en onderdak. Help slachtoffers aardbeving. Help ook mee. Geef ook via https://giro555aardbeving.digicollect.nl/vv-reiger-boys?utm_source=digicollect&utm_medium=email&utm_campaign=giro555

Hartelijke groet,
Dirk, Eric, Simone & Stefanie