rbnieuw2Beste leden,

Tijdens de laatste ALV gehouden op 28 december 2017 is aangegeven dat bij ongewijzigd beleid onze 3 vlaggenschepen financieel niet meer houdbaar zijn mede als gevolg van stijgende huisvestings- en personele kosten en dalende sponsorinkomsten. Er is afgesproken dat er nog dit seizoen een extra ALV georganiseerd zou worden.

Langs deze weg zijn jullie van harte uitgenodigd om in grote getalen bij de extra ALV op donderdag 31 mei aanstaande aanwezig te zijn mede gezien de te nemen (financiële) besluiten. We starten om 20:00 uur en vanaf 19:30 uur staat de koffie klaar.

Met sportieve groet,
Bestuur v.v. Reiger Boys

Agenda extra ALV 31 mei 2018:

 1. Welkom: koffie of thee en tekenen presentielijst
 2. Opening, voorstellen, afberichten
 3. Vaststellen verslag vorige ALV 28 december 2018 (klik hier)
 4. Mededelingen bestuur
 5. Financiën
  • Stand van zaken realisatie begroting 2017/18
  • Voorgestelde financiële maatregelen ter besluitvorming
  • Begroting 2018/19
 6. Update zaalvoetbal
 7. Update vrijwilligers protocol ter besluitvorming (klik hier)
 8. Pauze
 9. Rookbeleid ter besluitvorming (klik hier)
 10. Update Vereniging van Eigenaren
 11. Stand van zaken invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting