171216 aDe verenigingsraad van de KNVB heeft op zaterdag 30 mei 2015 ingestemd met een reglementswijziging die het halen van het spelregelbewijs verplicht stelt. Het vastleggen in het reglement betekent het volgende: een speler dient op 1 juli van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 17 jaar bereikt in het bezit te zijn van een spelregelbewijs.

Spelers uit geboortejaar 1998 zijn in het seizoen '15-'16 bezig geweest met het halen van hun spelregelbewijs. Via het digitaal wedstrijdformulier (DWF) wordt gecontroleerd of een speler wel of niet in het bezit is van het spelregelbewijs. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de speler via het DWF een waarschuwing. Na zes waarschuwingen mag de speler niet meer opgevoerd worden op het DWF. Als het spelregelbewijs is gehaald, dan mag de speler weer uitkomen in wedstrijden.

Vertrouwd met de spelregels
Het initiatief om een spelregelbewijs in te voeren voor jeugdspelers in Nederland zorgt ervoor dat voetballers van jongs af aan vertrouwd raken met de spelregels. Kennis van de spelregels geeft hen meer inzicht in en begrip voor beslissingen van scheidsrechters.

Nu zijn speelsters/spelers uit geboortejaar 2000 aan de beurt om voor het seizoen 2017-2018 in het bezit te komen van het noodzakelijke spelregelbewijs.

De scheidsrechterscommissie van Reiger Boys heeft ervoor gekozen om de kandidaten voor het behalen van het certificaat te ondersteunen en heeft enige maanden geleden besloten om de “winterstop” te benutten en iedereen die voor het nieuwe seizoen de spelregeltoets moet halen uit te nodigen om met behulp van de beamer centraal de toets te maken.

Zaterdag 14 december j.l. was een deel van de kantine afgeschermd en om 10 uur was er enige gezonde spanning bij de scheidsrechterscommissie te bespeuren: Zou iedereen die telefonisch of via de mail had toegezegd er zijn? Van de 31 genodigden hadden maar liefst 22 speelsters/spelers de uitnodiging geaccepteerd en tot grote vreugde van alles en iedereen hebben 15 examenkandidaten met het felbegeerde certificaat van de KNVB op zak de kantine van Reiger Boys verlaten. Dat is een score van meer dan 50% !! Sommige kandidaten zijn op 1 punt in level 5 blijven steken en gaan het thuis proberen beter te doen.

De organisatoren van deze ochtend hadden een competitie-element ingebouwd en het was prachtig om te zien dat iedereen verbeten heeft geprobeerd om één van de 3 aanmoedigingspakketten te veroveren. Sergio Enotionmwan (speler van JO17-1) wist vriend en vijand te verbazen door als eerste geslaagde een pakket voor zich op te eisen.

Al met al kunnen we stellen dat de scheidsrechterscommissie uitstekend werk heeft geleverd en als ik me niet vergis is het initiatief enorm op prijs gesteld. Ik vond het in ieder geval erg gezellig en wat mij betreft zijn de doelstellingen gehaald.

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd en iedereen die nog niet geslaagd is wens ik veel succes en wijsheid toe.

Dick Weggelaar AB coordinator mede namens
de Scheidsrechterscommissie van Reiger Boys
Jan Bernaards, Jack Wezepoel, Ishan Karakoc

WINNAARS HAKEN NOOIT AF, AFHAKERS WINNEN NOOIT!

171216 b  171216 c