rbnieuw2In de afgelopen week is er een incident geweest buiten de grenzen van ons complex. Aard van de melding is dat er een witte Volkswagen Transporter zich verdacht ophield rond onze voetbalvereniging. Een speelster had het idee dat zij gevolgd werd door deze 'bus'. Goed om te weten is dat deze speelster niet is aangesproken en ook niet is benaderd, dit neemt niet weg dat zij dit incident als zeer vervelend en beangstigend heeft ervaren.

Wij willen jullie vragen om in de komende periode scherp te zijn op dit soort verdachte situaties en het bestuur in kennis te stellen als dit soort zaken voorvallen. Door de betrokkene zelf is melding bij de politie gedaan, ook vanuit het bestuur is contact gezocht. Het blijft van belang dat deze situaties (ook) bij de politie worden gemeld als deze zich voordoen.

Rick Zwanenburg
Bestuurslid voetbalzaken facilitair