rbnieuw2Inmiddels zijn de voorbereidingen van het nieuwe seizoen al weer in volle gang. Als lid van een vereniging betaal je contributie. Hoewel wij als vereniging hogere kosten krijgen doorbelast van onze leveranciers, heeft het bestuur besloten om geen contributieverhoging door te voeren. Dit betekent dat er al zes seizoenen geen contributieverhoging heeft plaatsgevonden! Op deze wijze willen wij de leden tegemoet komen zodat ze bij onze mooie vereniging kunnen blijven voetballen. Ook in een tijd dat de prijzen stijgen. De hoogte van de contributie voor het seizoen 2023/2024 is te vinden op https://www.reigerboys.nl/club-info/ledenadministratie/contributie. Uiteraard bekijken wij dit per seizoen.

Half juli aanstaande worden de contributiefacturen per email verzonden. Let hierbij ook op ingekomen berichten in uw ongewenste (spam) mailbox. Het verzoek is om de contributie binnen de daartoe gestelde termijn te voldoen. De betaling kan geschieden op het bankrekeningnummer van de contributie IBAN- nummer NL40 INGB 0004133246 (links bovenin op de factuur), met vermelding van het factuurnummer en het lidnummer (deb.nr.). Ook zijn wij bezig om een betaallink op de factuur te vermelden. Mocht een betaling in een keer niet mogelijk zijn, neem dan contact met ons op via: contributie@reigerboys.nl. Er kan dan een betaalregeling worden afgesproken. Doe dit wel tijdig in juli of augustus. Als er niet op tijd wordt betaald, dan volgt eerst een herinnering. Daarna volgt een aanmaning. Wordt hierna niet betaald, dan zal er helaas een spelblokkade worden opgelegd. Er kan dan niet meer worden gevoetbald.

Indien betaling van de contributie een probleem is, dan wijzen wij op de diverse regelingen zoals de Dijk en Waardpas https://www.dijkenwaardpas.nl en het Jeugdsportfonds https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/. Hier kan ondersteuning gevraagd worden voor betaling van de contributie. Voor extra informatie kunt u nog terecht op de website van onze sponsor ING: www.ing.nl/niemandbuitenspel

Wil je opzeggen doe dit dan vóór 15 juni a.s. Anders gaan wij ervan uit dat je lid blijft en krijg je de contributie voor volgend seizoen in rekening gebracht.

Met sportieve groet,
Het bestuur van v.v. Reiger Boys