rbnieuw2Inmiddels hebben wij al van zo’n 80% van onze leden de contributie mogen ontvangen. Dank daarvoor!

Iedereen die nog niet heeft voldaan krijgt begin oktober van ons een 2e betalingsherinnering. Het is van belang dat zij de contributie vóór 15 oktober voldoen. Indien dit niet het geval is worden betreffende spelers namelijk geblokkeerd en zijn zij dus niet speelgerechtigd!

Mocht u vragen hebben over de betaling (bijvoorbeeld een verzoek hebben tot termijnbetaling), dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Marco van Langen van de contributieadministratie. Hij is bereikbaar via contributie@reigerboys.nl.

Let wel: verzoeken voor termijnregelingen worden vanaf 15 oktober niet meer geaccepteerd.